Spring 2021 Schedule

Spring 2021 Schedule

April 29 York at Tabb (Win 14-3)

May 3 Peasley at York -rescheduled

May 5 York at Page

May 10 Grafton at York

May 13 York at James Blair Middle School

May 17 Hornsby at York

May 20 York at New Kent